TECENG > 中文 > 产品中心 > 液压螺母 > 黄油嘴液压螺母

黄油嘴液压螺母

黄油嘴液压螺母

        广泛应用于矿山、石化、发电厂、核工业、钢铁厂、压力设备制造厂、热处理厂、起重设备制造厂、柴油机制造厂、汽轮机制造厂及海上钻井平台等!

液压螺母,黄油嘴液压螺母

TF04型
——最大工作行程4mm
——最大工作压力70MPa
——切向和轴向注油

液压螺母,黄油嘴液压螺母,分条机液压螺母

型号 最大螺纹
A/mm
外径
D0/mm
高度
H/mm
压环
d1/d2 mm
最大锁紧力
F/KN
TF04-036 36 80 50 66/46  122.5
TF04-052 52 96 50 82/62  157.5
TF04-068 68 116 50 100/80  198.1
TF04-080 80 132 50 115/95  231.0
TF04-100 100 150 50 130/112  239.4
TF04-125 125 180 50 160/138  360.5
TF04-140 140 195 50 175/155  362.6
TF04-165 165 220 50 200/180  417.9
TF04-185 185 242 50 222/202  466.2
TF04-200 200 260 50 240/215  625.1
TF04-225 225 292 50 272/240  900.1
TF04-245 245 305 50 285/260  749.0


TF10型
——最大工作行程10mm
——最大工作压力70MPa
——切向和轴向注油

液压螺母,黄油嘴液压螺母,分条机液压螺母

型号 最大螺纹
A/mm
外径
D0/mm
高度
H/mm
压环
d1/d2 mm
最大锁紧力
F/KN
TF10-036 36 80 50 66/46  122.5
TF10-052 52 96 50 82/62  157.5
TF10-068 68 116 50 100/80  198.1
TF10-080 80 132 50 115/95  231.0
TF10-100 100 150 50 130/112  239.4
TF10-125 125 180 50 160/138  360.5
TF10-140 140 195 50 175/155  362.6
TF10-165 165 220 50 200/180  417.9
TF10-185 185 242 50 222/202  466.2
TF10-200 200 260 50 240/215  625.1
TF10-225 225 292 50 272/240  900.1
TF10-245 245 305 50 285/260  749.0