TECENG > 中文 > 公司产品 > 液压螺母 > 轴承用液压螺母

轴承用液压螺母

来源:www.tecentec.com       作者:TECENG       发布:2015-07-22       点击:

TNU

轴承拆装液压螺母

——用于安装及拆卸锥度轴承,或船舶螺旋桨的拆装

——压力均匀分布于活塞环,承载更平稳

——标准工作压力:100MPa

标准配置

——含2过渡接头+5堵头,螺纹接口G1/4

——含3拆卸螺钉+1拨杆

——表面处理:非电解化学镀镍

 轴承拆卸液压螺母,轴承安装液压螺母

公制系列 A B C D E 活塞行程 活塞面积 重量 可选型式
产品型号 螺纹规格 mm mm mm mm mm mm mm2 kg 左旋 光孔
TNU1050 M50×1.5 50.5 104 114 38 4 5 2,900 2.70 .../L …/D
TNU1055 M55×2 55.5 109 120 38 4 5 3,150 2.75 .../L …/D
TNU1060 M60×2 60.5 115 125 38 5 5 3,300 2.80 .../L …/D
TNU1065 M65×2 65.5 121 130 38 5 5 3,600 3.00 .../L …/D
TNU1070 M70×2 70.5 127 135 38 5 5 3,800 3.20 .../L …/D
TNU1075 M75×2 75.5 132 140 38 5 5 4,000 3.40 .../L …/D
TNU1080 M80×2 80.5 137 146 38 5 5 4,200 3.70 .../L …/D
TNU1085 M85×2 85.5 142 150 38 5 5 4,400 3.75 .../L …/D
TNU1090 M90×2 90.5 147 156 38 5 5 4,700 4.00 .../L …/D
TNU1095 M95×2 95.5 153 162 38 5 5 4,900 4.30 .../L …/D
TNU1100 M100×2 100.5 158 166 38 6 5 5,100 4.40 .../L …/D
TNU1105 M105×2 105.5 163 172 38 6 5 5,300 4.65 .../L …/D
TNU1110 M110×2 110.5 169 178 38 6 5 5,600 4.95 .../L …/D
TNU1115 M115×2 115.5 174 182 38 6 5 5,800 5.00 .../L …/D
TNU1120 M120×2 120.5 179 188 38 6 5 6,000 5.25 .../L …/D
TNU1125 M125×2 125.5 184 192 38 6 5 6,200 5.35 .../L …/D
TNU1130 M130×2 130.5 190 198 38 6 5 6,400 5.65 .../L …/D
TNU1135 M135×2 135.5 195 204 38 6 5 6,600 5.90 .../L …/D
TNU1140 M140×2 140.5 200 208 38 7 5 6,800 6.00 .../L …/D
TNU1145 M145×2 145.5 206 214 39 7 5 7,300 6.50 .../L …/D
TNU1150 M150×2 150.5 211 220 39 7 5 7,500 6.60 .../L …/D
TNU1155 M155×3 155.5 218 226 39 7 5 8,100 6.95 .../L …/D
TNU1160 M160×3 160.5 224 232 40 7 6 8,600 7.60 .../L …/D
TNU1165 M165×3 165.5 229 238 40 7 6 8,900 7.90 .../L …/D
TNU1170 M170×3 170.5 235 244 41 7 6 9,400 8.40 .../L …/D
TNU1180 M180×3 180.5 247 256 41 7 6 10,300 9.15 .../L …/D
TNU1190 M190×3 191 259 270 42 8 7 11,500 10.5 .../L …/D
TNU1200 M200×3 201 271 282 43 8 8 12,500 11.5 .../L …/D
TNU1205 Tr205×4 207 276 288 43 8 8 12,800 12.0 .../L …/D
TNU1210 Tr210×4 212 282 294 44 8 9 13,400 12.5 .../L …/D
TNU1215 Tr215×4 217 287 300 44 8 9 13,700 13.0 .../L …/D
TNU1220 Tr220×4 222 293 306 44 8 9 14,400 13.5 .../L …/D
***英制螺纹、左旋螺纹、无螺纹光滑孔可选,其它结构形式、更大螺纹规格请联系我们!
更多产品